Fidelix Referenssit Vantaan kaupunki

Case

Vantaan kaupunki

Rakennusautomaatio työkaluksi energian säästämiseen

Usean vuoden hankintasopimuksen Fidelixin kanssa tehnyt Vantaan kaupunki näkee pitkäjänteisen yhteistyön mahdollistavan parhaiden ratkaisuiden löytämisen kaupungin energiansäästötavoitteisiin.

Kun kiinteistöjä on paljon ja säästötavoitteet isot, myös odotukset kiinteistöihin asennettavilta rakennusautomaatiojärjestelmiltä ovat kovat. Vantaan kaupunki päättikin hakea pitkäaikaisen kumppanin keskeisten kiinteistöjensä automatisointiin, jotta modernisointia voidaan tehdä tiiviissä yhteistyössä.

Puitesopimus Fidelixin kanssa älykkään rakennusautomaatiojärjestelmän urakoinnista kaupungin uudisrakennuksiin sekä laajempiin peruskorjauskohteisiin on ollut voimassa vuodesta 2019.

Yrityksen asiantuntemus, resurssit ja pitkän tähtäimen näkymät vaikuttivat, kun puhutaan Vantaan kokoisen kaupungin kiinteistöomaisuuden investoinneista. Tiesimme Fidelixin järjestelmän olevan laajasti käytössä ja luotamme sen tulevaisuuteen. Myös käyttökokemukset puhuivat Fidelixin puolesta, rakennusautomaatioinsinöörin tehtävistä Vantaalla vastaava

Antti Mehtonen tiivistää yhteistyön taustoja.

Rakennusautomaatio mahdollistaa energiansäästön

Vantaalla on kaupungin palveluiden tuottamisen näkökulmasta noin 250-300 merkityksellistä kiinteistöä. Kaupunki haluaa automatisoida kaikki keskeiset kiinteistönsä saadakseen ne etähallinnan piiriin.

Tärkeä motiivi rakennusten etähallittavuuden lisäksi on energiansäästö.

Rakennusautomaatiojärjestelmä on avaintyökalu energian säästämisessä. Järjestelmän kautta saamme keskitetysti seurattua kiinteistöjä ja tarvittaessa ohjattua etänä lämmitystä, valaistusta tai ilmanvaihtoa. Jatkossa on tarkoitus hyödyntää laajemminkin analytiikkapalveluja, joilla saamme kerättyä järjestelmästä tietoa energian käytön tehostamisen tueksi, Vantaan kaupungin energia-asiantuntija Sirpa Eskelinen tiivistää.

Järjestelmä auttaa myös kiinteistössä ilmenevien ongelmien selvittämistä.

– Olemme esimerkiksi poimineet järjestelmästä kiinteistöt, joista tulee paljon hälytyksiä voidaksemme karsia turhat pois, Eskelinen konkretisoi.

Sopimus mahdollistaa resurssien ohjaamisen oikeaan

Pitkä puitesopimus tuo Mehtosen ja Eskelisen mukaan yhteistyöhön tarvittavaa jatkuvuutta ja mahdollistaa yhdessä kehittämisen.

– Varsinkin saneerauksissa suunnitelmat pitää voida tehdä tapauskohtaisesti ja katsoa yhdessä, mitä kannatta uusia, mitä jättää ja mitä voidaan tehdä urakan jälkeen, Mehtonen toteaa.

Yhteistyön sujuvuus varmistetaan kuukausittaisissa RAU-palavereissa, joihin osallistuu Vantaan kaupungin ja Fidelixin lisäksi tarvittaessa myös järjestelmän liittämisestä valvomoon vastaava toimija tai rakennuttaja.

– Säännölliset työpalaverit varmistavat, että kaikki tietävät missä mennään ja osaamme ohjata työtä oikeaan paikkaan ja reagoida tarvittaessa. Tavoitteena kuitenkin on viime kädessä saada toteutettua tarpeiden mukaisia kohteita oikeassa aikataulussa, yhteistyötä Vantaan kaupungin kanssa koordinoiva Fidelixin osastopäällikkö Harri Bamberg kuvaa.

Mehtonen näkee kumppanuuden mahdollistavan yhteistyöhön myös järjestelmän urakoinnin jälkeen.

Laitetoimittajana Fidelixillä on paljon edistyksellistä kehittämiseen liittyvää ajattelua. Kohteen tunteva kumppani on arvokas myös siinä, että osaa ehdottaa esimerkiksi juuri energiatehokkuuden näkökulmasta huomioon otettavaa myös jatkoon. Mitä konkreettisempi ehdotus, sen enemmän apua, Mehtonen summaa.