Fidelix Rakennusautomaatio EasyOffice

Fidelix EasyOffice logo

Toimistorakennuksen älykäs ohjausratkaisu

Käyttäjän ja tilan saumatonta vuorovaikutusta.

Fidelix EasyOffice on älykkääseen rakennusautomaatioon perustuva toimitilaratkaisu, joka integroituu saumattomasti muihin järjestelmiin. EasyOffice tuo toimistotilojen olosuhteisiin hallintaan helppokäyttöisen käyttöliittymän, parantaa viihtyvyyttä ja auttaa optimoimaan resurssien­kulutusta.

Toimistotilojen sisäolosuhteet vaativat huolellista tasapainoilua työhyvinvoinnin, teknisten vaatimusten sekä käyttäjien henkilökohtaisten toiveiden välillä. Tilojen käyttäjillä saattaa olla toisistaan hyvinkin poikkeavia mieltymyksiä ja tarpeita valaistuksen, lämmityksen ja ilmanvaihdon suhteen. Tilojen käyttöaste saattaa myös päivän aikana vaihdella tunnista toiseen.

Olosuhteiden tulisi aina pystyä vastaamaan kulloisenkiin tarpeeseen, kuitenkin niin että resursseja ei hukata turhaan. Tähän tarpeeseen vastaa Fidelix EasyOffice – koko toimistorakennuksen automatiikan älykäs ohjausratkaisu, joka yhdistää käyttäjälähtöisen tilojen olosuhdehallinnan resursseja optimoivaan ennakoivaan automatiikkaan.

Näin teet tilakohtaisesta olosuhteiden hallinnasta helppoa

Tutkittu fakta

Hyvät sisäolosuhteet parantavat työvoiman tuottavuutta

Toimitilamarkkinassa tilan viihtyvyys ja toimivuus on tärkeä kilpailutekijä!

Henkilökohtainen lämmönsäätö

+3%

Ilmanvaihto, riittävä raitisilmamäärä ja ilmanlaatu

+8–11 %

Säädettävä valaistus ja valon laatu

+10–20 %

Nosta käyttäjän ja tilan vuorovaikutus uudelle tasolle

Älykkääseen rakennusautomaatiosäätimeen perustuva huone-/tilakohtainen ratkaisu, joka integroituu saumattomasti muihin järjestelmiin.

Helppokäyttöinen

Web-käyttöliittymä käyttäjäkohtaiseen tilojen olosuhdehallintaan

Automaattisesti fiksu

EasyOffice pystyy ennustamaan tilaolosuhteita ja säätämään olosuhteita olemassa olevan käyttöastedatan perusteella

Lähes rajattomasti laajennettava

Avoimet REST-rajapinnat muihin Smart Building -järjestelmiin

Näin EasyOffice toimii

EasyOffice videobanner

EasyOffice käytännössä:

Esimerkki rajapintojen integraation mahdolli­suuksista:

Käyttäjän saapuessa tilaan liiketunnistin ohjaa valaistuksen päälle.

Jäähdytys käynnistyy automaattisesti, jos huoneen lämpötila on tavoitelämpötilaa korkeampi.

Käyttäjä lukee kännykällään NFC-tunnisteen ovenpielestä.

Käyttäjä saa suojatun yhteyden yli ladattavasta web-käyttöliittymästä tilan olosuhteet hallintaansa.

Käyttäjä poistuu tilasta.

Neuvotteluhuoneissa tila palautuu aikakatkaisulla takaisin oletusarvoihin. Toimistohuoneissa käyttäjän tekemät muutokset jäävät voimaan.

Tekninen toimintakuvaus

Ota yhteys asiantuntijoihimme mikäli sinulla heräsi kysyttävää!