Klimatsmart fastighetsautomation och styrning av inomhusförhållanden.

Vi är föregångare inom klimatsmart fastighetsautomation och styrning av inomhusförhållanden.

Vi lyssnar noggrant på byggnader och deras användare. Vi utvecklar teknik som förbättrar inomhusklimat, optimerar energiförbrukning, förlänger byggnaders livscykel och gör byggnadsägande lättare och mer lönsamt.

Fidelix på två minuter