Fidelix Fastighetsautomation

Fidelix gör det enkelt att ta steget mot full kontroll av en fastighets alla tekniska system

Sedan 2003 har vi på Fidelix Sverige AB tillsammans med många kvalificerade Partners hjälpt svenska fastighetsägare att ta kontroll över sina tekniska fastighetssystem och energieffektivisera, förbättra inomhusklimat och förenkla drift och förvaltning. Vi gör det med vårt webbaserade system för fastighetsautomation som intar en särställning på marknaden.

Med budskapet “Fastighetsautomation plug-and-play” har vi visat att det inte behöver vara komplicerat att koppla samman, övervaka och styra en fastighets alla tekniska system. Fidelix är mycket enkelt att installera. Det är skalbart, öppet och kraftfullt. Det har också ett användarsmart gränssnitt som tar begreppet användarvänlighet till en ny nivå.

Maximal tillgänglighet

Alltid full kontroll – enkelt att koppla upp och fjärrstyra

Alla fastighetsägare som investerar i building automation har maximal systemnytta som ett självklart mål. Man vill helt enkelt få ut så mycket som möjligt av sina system för att kontinuerligt kunna optimera, effektivisera och ge ett bra stöd till alla i en organisation som är engagerade i fastighetsdrift, utveckling och energioptimering

För att lyckas med det måste systemen vara användarvänliga och lättillgängliga för medarbetare med skiftande erfarenhet och kunskaper. Det måste också vara lätt att skräddarsy både gränssnitt och kundunika funktioner. Med Fidelix system är det precis så enkelt det ska vara för att systemnyttan ska kunna maximeras. Det är också därför systemen erbjuder maximal tillgänglighet genom enkel uppkoppling och fjärrstyrning.

Det krävs bara en enhet med webbläsare för att få full kontroll på en fastighet eller ett helt fastighetsbestånd. Med Fidelix webbaserade system krävs inga extra investeringar i hård- eller mjukvara för uppkopplingen. När som helst på dygnet och oavsett geografiska avstånd kan den som är behörig via en smartphone, platta eller dator snabbt koppla upp sig för att övervaka, hämta information och fjärrstyra olika funktioner. Med fastigheter som är uppkopplade mot omvärlden blir det också enkelt att dela information inom en organisation, planera och samarbeta effektivare, sätta in rätt åtgärder vid rätt tidpunkt och att reducera kostnader genom en proaktiv underhållsplanering

Kompromisslös energieffektivisering

Stora besparingar med bibehållen inomhuskomfort

Att Fidelix system för fastighetsautomation är en totallösning innebär att alla förutsättningar finns för att nå målet om verkligt energieffektiva och klimatsmarta byggnader. Systemen möjliggör en mycket exakt styrning av varje del av en fastighet i kombination med en centraliserad övervakning och kontroll. Utifrån behov och uppställda energisparmål samt krav på inomhuskomfort är det enkelt att automatisera styrningen av exempelvis temperatur, ventilation, komfortkyla och belysning.

Användarvänliga rapportfunktioner med lättöverskådlig grafik för energiförbrukning, resursutnyttjande och status för en fastighets tekniska system möjliggör en mycket smidig och flexibel systemanpassning och styrning. Visar rapportuttagen att det finns en ytterligare energisparpotential är det enkelt att optimera systemen. Rapporter för driftstatus gör också att tekniska problem kan upptäckas tidigt och att rätt åtgärder snabbt kan sättas in för att undvika störningar och onödiga kostnader.

Fastighetsautomatisering med Fidelix möjliggör stora energibesparingar utan att en fastighetsägare behöver kompromissa om en behaglig inomhuskomfort för boende och lokalanvändare. Systemen styr och anpassar en fastighets tekniska system så att driften och inomhuskomforten alltid optimeras. Detta sker helt automatiskt utifrån data som samlas in och analyseras kontinuerligt. Den långtgående automatiseringen är nyckeln till de stora energibesparingar som Fidelix system möjliggör.

Full öppenhet, smidig kompatibilitet, heltäckande systemfunktionalitet, ett användarvänligt och lättförståeligt gränssnitt samt en standardiserad teknologi. Det är krav och behov som är gemensamma faktorer hos våra kunder och det är på dessa som Fidelix system har utvecklats. Så har det alltid varit och vårt fokus kommer alltid att vara en djup förståelse för kundbehov och de verktyg man behöver för att nå målen om hållbara och energieffektiva fastigheter.

Total öppenhet

Fidelix software

Sömlös integration och smidig kundanpassning

Fidelix system för fastighetsautomation har installerats vid mer än 10 000 renoverings- och nybyggnadsprojekt. Bostads- och kontorsbyggnader i olika storlekar, sjukhus, skolor, hotell, lager, vårdhem, parkeringsanläggningar och köpcentra har med Fidelix blivit energieffektiva, hållbara och intelligenta byggnader med stora mervärden både för dess ägare och brukare.

Sömlös integration och total öppenhet har alltid varit två av de viktigaste målen för Fidelix utvecklingssatsningar. Det är genom möjligheten att integrera produkter och teknik från ett mycket stort antal tillverkare som vi kan erbjuda våra kunder verkligt skräddarsydda och behovsanpassade systemlösningar. Lösningar som ger ny dimension åt begreppet intelligenta fastigheter.

Det är genom att ansluta och kombinera exempelvis sensorer, mätare, ställdon, regulatorer och säkerhetsteknik av många olika fabrikat som vi kan erbjuda heltäckande och enhetliga system för fastighetsautomation. Att Fidelix system är baserat på öppna standarder har möjliggjort smidiga kundanpassningar i de många tusen referensprojekten runt om i Europa.

Fidelix automaatioratkaisujen skaalautuvuus esimerkiksi sairaalassa.

Obegränsad skalbarhet: från den lilla upp till kompletta BMS-system

Tack vare en skalbarhet utan begränsningar är Fidelix system ett klokt val för fastighetsautomation både i små byggnader och som ett komplett Building Management System (BMS) i stora fastigheter. Oavsett om Fidelix väljs för renoverings- eller nybyggnadsprojekt gör skalbarheten att systemet smidigt kan anpassas och byggas ut i takt med att nya behov uppstår.

Den snabba tekniska utvecklingen av nya intelligenta produkter som lanseras på marknaden gör att många fastighetsägare ställer stora krav på skalbarhet, systemanpassning samt systemutbyggnad . Det är också därför som Fidelix är ett extremt pålitligt automationssystem. Pålitligt i betydelsen av driftsäkerhet, men också för att systemet alltid är redo för integration av ny teknik från olika tillverkare. Detta gör också att vi kan garantera framtidssäkra lösningar med mycket lång livscykel.

Den obegränsade skalbarheten gör också att Fidelix täcker in de behov som finns hos vitt skilda kunder, fastigheter och användare. Oavsett om det handlar om att uppnå energibesparingar, förbättra inomhuskomforten, optimera ventilationsstyrningen eller ge fastigheter intelligenta och attraktiva funktioner är Fidelix ett tryggt val. Kommunala bostadsbolag, byggföretag, privata fastighetsägare och förvaltare är några exempel på nöjda systemägare som med Fidelix och våra många partners fått en framtidssäker fastighetsautomation.

Fidelix building automation man performing maintenance work

Partners med spetskompetens

Tar totalansvar och ger kundtrygghet

I Sverige samarbetar Fidelix med ett antal noga utvalda och välutbildade Partners som många gånger tar totalansvar för installationer, kundsupport och teknisk service. Genom kursutbudet vid Fidelix utbildningscentrum i Stockholm är de alltid uppdaterade om den senaste tekniken. De får utbildning i programmering och den senaste kommunikationstekniken för integration av fastigheters tekniska system i intelligenta nätverk. Fidelix erfarna kursledare hjälper också våra Partners att lägga grunden till en effektiv projektstyrning där kvalitet, kostnadseffektivitet och lönsamhet är viktiga kärnvärden.

Samarbetet med våra partners kan se lite olika ut beroende på typ av projekt och de önskemål våra Partners har. Ibland arbetar vi på Fidelix mycket aktivt med att delta i förberedelser inför ett projekt. Andra gånger tar våra Partners själva ett totalansvar efter att vi levererat hård- och mjukvara. Oavsett samarbetsform arbetar vi mot samma mål; att hjälpa små och stora fastighetsägare att med Fidelix Fastighetsautomation Plug-and-Play ta steget mot full kontroll över sina tekniska fastighetssystem!

“En stark demonstration av den höga nivån på nordisk produktutveckling och praktisk projektkunskap.”

Turning Torso

Case

Turning Torso, Malmö

Skandinaviens högsta byggnad är utrustad med ett fastighets­automationssystem från Fidelix.