Fidelix Fidelix

Detta är Fidelix

Enkelt att installera, givetvis webbaserat, extremt användarvänligt, skalbart, öppet och framtidssäkert. Kort sagt: värdeskapande i alla led. Det var grundarnas vision när Fidelix system för fastighetsautomation började utvecklas.

Tillsammans med våra Partners hjälper vi fastighetsägare att få mer lönsamma, energieffektiva och klimatsmarta fastigheter.

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationslösningar som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på drygt 14 miljarder kronor och cirka 7 000 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden.

År 2018 förvärvade Fidelix företaget Larmia Control AB. I mer än 50 år har Larmia utvecklats till att ha en mycket stark marknadsposition inom styr-, regler- och övervakningssystem.

Fidelix och Larmia delar samma vision för vad våra egenutvecklade system ska skapa för mervärden; bättre inomhusmiljöer, reducerade energikostnader, optimerade fastighetsprestanda och förenklad fastighetsdrift är några exempel.

Tillsammans har vi en unik bredd och kompetens. Vi är starka var för sig, men alla våra resurser kan också kombineras till heltäckande lösningar som inte har någon motsvarighet på marknaden. Med starka Partnernätverk betyder det att vi har kapacitet att ta ansvar för de allra största och mest krävande projekten.

Högre produktivitet

Varje dag, året runt, ser Fidelix system för fastighets­automation till att mer än en miljon människor kan vistas i miljöer där de mår bra tack vare bra inomhuskomfort. Den kontinuerliga utveckling som pågått sedan Fidelix etablerades 2002 har gett oss en tätposition inom segmentet fastighets­­automation. Så är det i Sverige och många andra länder runt om i Europa. Våra långsiktiga satsningar fortsätter och vi kommer att flytta fram vår starka marknadsposition ytterligare de närmaste åren.

Genom digitalisering och ett användarvänligt gränssnitt öppnas nya möjligheter att optimera såväl energiåtgång och inomhuskomforten i en fastighet. Med Fidelix system öppnas därmed dörren till mer lönsamma fastigheter där även underhålls­kostnaderna kan reduceras betydligt.

Mer hållbara fastigheter

Fidelix system för fastighetsautomation bygger på öppna standarder vilket gör systemet framtids­säkert och ger fastighets­ägare handlings­frihet. Att Fidelix är skalbart och mycket flexibelt gör också att systemet enkelt kan anpassas och byggas ut om behoven skulle förändras över tid.

Smart fastighetsautomation är en form av hälso­teknologi för fastigheter. När en byggnad mår bra, trivs också människorna.

Med Fidelix intelligenta system och lösningar för fastighetsautomation skapas en mycket stor potential till besparingar i en fastighet. Systemet frigör denna potential samtidigt som inomhus­klimatet kan optimeras och fastigheter blir mer hållbara. Det användarvänliga gränssnittet gör det också möjligt att på ett smidigt sätt tillgodose de skiftande behoven av stöd för styrning av tekniska system som kan finnas i en fastighets­organisation. Detta är ett viktigt mervärde utöver exempelvis de stora energibesparingar Fidelix möjliggör.

Lättanvant och fjärrstyrt

På Fidelix har vi alltid arbetat efter en utvecklings­filosofi där vi vågar flytta fram våra egna gränser och ständigt är öppna för nya möjligheter och idéer. Det är på detta vi bygger vår höga innovationsgrad, och det är därför Fidelix är ett smart val för fastighetsägare med tuffa krav på vad ett system för fastighets­automation ska ge för fördelar i form av energieffektivitet, hållbarhet och inomhuskomfort.

Fidelix har ett intuitivt gränssnitt som i kombination med enkel uppkoppling och fjärrstyrning som underlättar vardagen för alla med behörighet att använda systemet för styrning, övervakning, energi­­effektivisering och innemiljö­­optimering. Möjligheten till fjärrstyrning i kombination med användar­vänligheten förenklar även under­hålls­arbetet samtidigt som under­hålls­kostnaderna kan reduceras.

Ett tryggt val för en fastighets hela livscykel

Fidelix heltäckande lösningar för fastighets­automation är en garanti för att alla tekniska system i en fastighet ska kunna övervakas och styras mot uppställda mål för exempelvis energibesparingar och förbättrad inomhus­komfort. Vårt viktigaste mål är att tillsammans med våra Partners skapa långsiktiga värden för fastighets­ägare. Vi uppnår detta mål genom att erbjuda kundorienterade och flexibla totallösningar som täcker in en fastighets hela livscykel.

Tillsammans med våra Partners i Sverige bildar vi ett starkt team som stöttar fastighetsägare i alla led. Från det att systemet installerats och hela vägen under en fastighets totala livscykel. Vi har erfarenhet och spetskompetensen för de mest krävande ombyggnads- och nybyggnads­projekten. Vi tycker om utmaningar och har hjälpt många fastighetsägare att hitta den mest optimala lösningen för intelligenta och lönsamma fastigheter.

Smart och hållbart

Fidelix strävar efter att vara en pionjär inom fastighetsautomation och det är också därför innovation är en av våra viktigaste drivkrafter. Entreprenörskap och effektivitet återspeglas i hela vår verksamhet. Vi arbetar för en hållbar utveckling i samhället där smarta och hållbara fastigheter utgör en mycket viktig del. Vår vision är en mer hållbar framtid och vi kommer alltid att se till att Fidelix som system bidrar till en sådan utveckling.

Fidelix Sverige AB bildar expertteam tillsammans med våra Partners och vi hjälper stora och små fastighetsägare att göra byggnader mer lönsamma, energieffektivare och behagligare att vistas i för hyresgäster och lokalan­vändare. Vi ser samtidigt till att fastigheter kan svara upp mot nya krav på hållbarhet samt ansvarsfull förvaltning och drift.

Fidelix toimistossa työskentelevä ja hyvin viihtyvä mies.

Det är smart.
Det är Fidelix.

Smart fastighetsautomation med Fidelix fungerar som en välbefinnande teknik som gör att fastigheter mår bra. När fastigheter mår bra blir de också bra platser att vara i för alla som vistas i en byggnad.

Fidelix är det smarta valet för välmående fastigheter!

Alla typer av byggnader

Våra produkter styr, automatiserar och övervakar:

Bostäder
Kontor och affärscentrum
Produktionsfastigheter
Specialfastigheter