Fidelix Referenssit LUMI-supertietokone

Case

LUMI-supertietokone

Älykkäällä rakennusautomaatiolla optimaaliset olot maailmanluokan supertietokoneelle

Kun tavoitteena ovat kansainvälisesti käänteentekevät tiedeinnovaatiot, suurteholaskenta ei saa vaarantua hetkeksikään. Eurooppalaisen tutkimuksen käyttöön tulevalle LUMI-supertietokoneelle taataan Kajaaniin rakentuvaan konesaliin ihanneolosuhteet Fidelixin rakennusautomaatiolla, joka myös kerää hukkalämmön uusiokäyttöön. Hiilineutraali konesali on sekin maailmanluokan innovaatio.

Kajaanin datakeskukseen vuonna 2021 sijoitettavan yhteiseurooppalaisen LUMIn laskentateho on maailman kärkeä: sen teoreettinen teho on yli 550 petaflopsia, mikä vastaa yli 552 miljoonaa miljardia laskutoimitusta sekunnissa.

Tällaisella tasolla pienimmätkin olosuhteen vaihtelut voivat aiheuttaa kriittisiä ja kalliita katkoja. Yhdessä talotekniikkasuunnittelusta vastaavan Granlundin kanssa varmistamme, että konesalin lämpötila ja muut olosuhteet pysyvät jatkuvasti optimaalisena, kertoo LUMI-supertietokoneen konesalin rakennusautomaatiosta vastaava Fidelixin aluepäällikkö Heikki Haikola.

Globaalien haasteiden ratkaisu tarvitsee varmat puitteet

LUMIn myötä Suomeen saadaan aivan uuden mittakaavan supertietokone, jollaisia ei ole ollut tähän mennessä Euroopassakaan.

Superlaskentaa tekevä tietokone on samanaikaisesti kymmenien eurooppalaisten korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten käytössä, jotka hyödyntävät sitä esimerkiksi tekoälyn ja kyberturvallisuuden kehityksessä, lääkeaine- ja rokotetutkimuksessa ja ilmastonmuutoksen mallintamisessa.

Kyseessä on aivan uuden mittakaavan tehomylly, joka tuottaa lämpöä noin 1 650 sähkökiukaan verran. Konesali onkin herkästi ylikuumentuva erikoistila, jota jäähdytetään nestekiertoisella jäähdytyksellä. Salin olosuhdehallinta vaatiikin rakennusautomaatiolta erityistä luotettavuutta.

– LUMIn kaltaiset supertietokoneet ovat käynnissä koko ajan, eikä esimerkiksi huoltojaksoja ole. Pienikin katko tai poikkeama voisi vesittää arvokkaan tutkimustyön. Rakennusautomaatiossa onkin kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että tietokoneen toiminta voidaan varmistaa kaikissa mahdollisissa vikatilanteissa sähkökatkoja myöten.

LUM rakennuksen sisältä
Kuva: Juha Torvinen
LUMI rakentamisen aikaiset työt
Kuva: Juha Torvinen

Suomesta energiatehokkaiden konesalien kotimaa?

Supertietokoneiden tuottamaa lämpöä ei ole perinteisesti valjastettu hyötykäyttöön. LUMI on suunniteltu ympäristövaikutukset minimoiden: prosessoreiden synnyttämä lämpö kerätään ja syötetään kaupungin kaukolämpöverkkoon kajaanilaisten kotien lämmittämiseksi. LUMIn hukkalämmöllä tuotetaan viidennes Kajaanin alueen vuosittaisesta kaukolämpötarpeesta. Tämän lisäksi LUMI-konesalin käyttämä sähkö on kokonaan uusiutuvaa.

– Konesalin hiilijalanjälki ei ole ainoastaan neutraali vaan negatiivinen. Samalla kompensoidaan vuorokauden ympäri toimivan tietokoneen sähkönkulutusta.

Haikola uskoo, että LUMIn energiatehokas konesali voi olla alkusysäys kehitykselle, jossa Suomesta tulee kansainvälisten supertietokoneiden kotimaa. Täällä kun ylilämpöongelmat on helppo ratkaista maantieteellisen sijainnin ja viileän ilmaston ansiosta. LUMI näyttääkin suuntaa Euroopan ICT-sektorille EU:n asettamien kunnianhimoisten ilmastonsuojelun ja kestävän kasvun tavoitteiden saavuttamisessa.

– Datan hallinnan ja analysoinnin tarve ei tule varmasti vähenemään. Älykkäällä automaatiolla energiankulutuksen haasteet saadaan käännettyä mahdollisuuksiksi.


Lisätietoa LUMI-supertietokoneesta

LUMI-supertietokoneen omistaa eurooppalainen suurteholaskennan yhteisyritys EuroHPC JU, ja sen operoinnista vastaa eurooppalainen LUMI-konsortio (Large Unified Modern Infrastructure), johon kuuluvat Suomen lisäksi Belgia, Islanti, Norja, Puola, Ruotsi, Sveitsi, Tanska, Tšekki ja Viro. Suomessa sen hallinnoinnista vastaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.