Fidelix Referenser Tripla Helsingfors

Case

Tripla Helsingfors

Fidelix automatiserar i ett av Finlands största byggprojekt

Komplexet som byggs i stadsdelen Böle består av ett köpcentrum, ett hotell, kontor, bostäder och ett parkeringsgarage. I projektet ingår även en ombyggnation av Böle järnvägsstation. Tripla är ett av de största byggprojekten som någonsin genomförts i Finland.

Vi är involverade i alla områden: det nu färdigställda köpcentret Mall of Tripla, parkeringen och den nya järnvägsstationen, liksom kontorsbyggnaderna, bostadsbyggnaderna samt hotellet som kommer färdigställas nästa år, säger Ilkka Vähämöttönen Ilkka Vähämöttönen, affärsområdeschef på Fidelix Oy.

Tripla seen from north

En stark roll från planering till genomförande

Fidelix automationssystem är decentraliserat och modulärt uppbyggt. Decentralisering betyder mindre block som är lättare att driftsätta. I framtiden kommer underhåll och möjliga modifieringar vara lättare att genomföra, säger Vähämöttönen.

”Vi blev engagerade i projektet på ett mycket tidigt stadium och kunde därför påverka innehållet i byggnadsautomationsleveransen på bästa tänkbara sätt. Designen har gjorts på våra olika kontor. Som mest har vi haft 40 personer involverade i projektet. Vi har en egen arbetsstation på Triplas byggplats där vi kan ge information i realtid till kunden om projektets framsteg, fortsätter Vähämöttönen.”

Tripla render
YIT/Tripla

Moderna, användarvänliga och värdeskapande verktyg

Datainsamling och analysverktyg är en viktig del inom modern fastighetsautomation. Fidelix automationssystem utnyttjar all insamlat data för en kostnadseffektiv och miljövänlig fastighetsdrift utan att pruta på komfort och god inomhusmiljö. Fidelix ”Flow-how” molntjänst ser till att driften optimeras årets alla dagar.