Fidelix Referenser NCC huvudkontor

Case

NCC huvudkontor

Fullständig renovering av fastighetsautomation smidigt utan att störa kontorets vardag

Förnyande av fastighetsautomationen vid sidan av kontorsrutinerna förutsätter sinne för samspel. När NCC beslutade att förnya fastighetsautomationen i sitt huvudkontor och installera systemet Fidelix, påverkades valet inte bara av ny teknik utan även av att företaget fäster vikt vid flexibelt samarbete och tar hänsyn till människorna.

Senaste vår konstaterade NCC att den över 15 år gamla fastighetsautomationen i huvudkontoret i Brunakärr i Helsingfors var ett system som hade kommit till vägs ände. Ventilationen i de ofta använda mötesrummen och belysningsstyrningen som tidvis skapade problem ledde till att informationsgången i systemet inte längre var tillförlitlig.

Vi bestämde oss för att förnya och modernisera hela fastighetsautomationen på en gång, eftersom den tidigare tekniken inte kunde uppdateras, säger Jarmo Kallio, NCC:s automationsspecialist Jarmo Kallio.

I en 7-våningsfastighet med 26 ventilationsaggregat var det ett storskaligt projekt som vi ville genomföra vid sidan av kontorsrutinerna med minimal påverkan på den normala användningen av fastigheten.

Enligt Kallio var det projektets karaktär som bidrog till att just Fidelix utsågs till samarbetspartner.

Ofta förnyas automationssystemet under en renovering av fastigheten, då installationen kan utföras i tomma lokaler enligt ett på förhand överenskommet schema. Hos oss var vi tvungna att genomföra projektet i takt med vår personals arbete och att byta sensorerna när mötesrummen var tomma eller arbetsstationerna obemannade. Vi visste att Fidelix har den kundorienterade flexibilitet och anpassningsberedskap som krävs för detta.

NCC
NCC

Styrningen fungerar även från olika våningar eller på distans

Under saneringen installerades i huvudkontorets byggnad förutom det nya kontrollrummet på varje plan undercentraler med pekskärmsteknik samt smarta temperaturreglage i alla mötesrum. Smarta reglage ger lokalernas användare fler regleringsmöjligheter och mer information om lokalerna. Ventilation och andra förhållanden i lokalerna kan nu regleras både på platsen och med fjärrstyrning.

Under genomförandet av detta projekt som krävde byte av tusentals mätinstrument och sensorer hölls korta användarvänliga driftstopp genom att ny teknik installerades innan det gamla systemet demonterades. Genom att bibehålla en del av det gamla systemet undvek man också onödig rivning av användbara strukturer.

Möjligheterna att reglera inomhusklimatet i lokalerna, att inhämta data om lokalerna förbättrades avsevärt samtidigt som man kunde övergå till en smidig styrning. Med god planering minimerades avbrotten i ventilation och värmedistribution, säger Teemu Kortelainen på Fidelix, som var ansvarig för projektet.

Jarmo Kallio berömmer det nya systemet för dess användarvänlighet och dess fjärrstyrning som kan manövreras från användarens egen dator. Förutom den sofistikerade tekniken som underlättar vardagen för underhållspersonalen får man glädja sig åt det smidiga samarbetet med Fidelix.

Teemu och el-entreprenörerna justerade alltid planerna efter behov och kunde skickligt läsa av situationerna – en del av personalen hade inte ens lagt märke till montörerna och det pågående arbetet, skrattar Kallio.