Fidelix Referenser Jeven

Case

Jeven

Fidelix FX-SC i Jevens ozonfria lösning för fettfiltrering

Jeven AB grundades 1989 och är idag Nordens största tillverkare av kåpor till storkök med egen produktion, utveckling och försäljning. Företaget ingår i Absolent Air Care Group som är en världsomspännande och börsnoterad koncern med produkter för rening av luft i samband med kommersiella processer. Jeven har en mycket stark marknadsposition i både Sverige och Finland.

Företagets produktsortiment omfattar professionella köksfläktar, högkvalitativa fettfiltreringslösningar, takhuvar för från- och inloppsluft samt även spjäll. Produkterna är designade för att minska energiförbrukningen och miljöpåverkan samtidigt som de ger överlägsen luftkvalitet och komfort inomhus. En ren, sund och energiklok arbetsmiljö är en självklar drivkraft i Jevens innovativa produktutveckling. Att skapa ett bättre arbetsklimat för kökspersonal främjar personalens välbefinnande, förbättrar lönsamheten och ökar byggnadens energieffektivitet.

FX-SC product för Jeven

Effektiv värmeåtervinning av frånluften

Jevens ambition är att ligga i framkant tekniskt och det gäller också lösningar som kan bidra till ökad energieffektivitet genom värmeåtervinning av frånluften. I storkök har hög fettalstring traditionellt varit ett hinder för detta eftersom fett sätter igen värmeväxlare vilket minskar verkningsgraden. Jeven ville utveckla en lösning på detta problem med en ny typ av filtrerings- och fettreduceringssystem. Att effektivt kunna avlägsna fett är i luftkanaler är också viktigt då det minskar brandrisken och eliminerar problem med oönskad lukt.

Den primära metoden för att ta bort fett från frånluften är fortfarande med baffelfilter. Det ärfilter i rostfritt stål som består av lameller som luften passerar igenom. Fetter kolliderar med lamellerna och avskiljs. I takt med att kraven på energieffektivitet har blivit strängare har fläkttillverkarna satsat på att utveckla effektivare fettfilter som kan filtrera även gasformigt fett. Dessa filter använder en kombination av fysisk och kemisk filtrering för att ta bort fettpartiklar och förhindra dem från att komma in i värmeåtervinningssystemet.

Stegvis har det dock lanserats alternativa lösningar, men en nackdel är att de producerar ozon. Ozon är en molekyl som kan vara en effektiv luftrenare, men ozon kan också vara skadlig för människor och djur om den förekommer i höga koncentrationer. I de lösningar där fettfiltrering baseras på ozon produceras molekylen av ozongeneratorer eller UV-lampor.

Med tanke på ozonets nackdelar satte Jeven upp som mål att utveckla en helt ozonfri lösning för fettfiltrering och luftrening. Och man har lyckats ta sig an den utmaningen.

Jevens UV-Turbo är en marknadsunik lösning

Jevens filtreringslösning UV-Turbo är idag den enda lösningen på marknaden som inte producerar ozon. UV-Turbo kåporna är utrustade med ett TurboSwing-filter som har ett ozonfritt UV-ljus med en våglängd på 254 nm. UV-strålning med denna våglängd har visat sig vara det mest effektiva sättet att eliminera virus, bakterier, jäst och sporer. Jevens lösning reducerar mängden små partiklar genom en katalytisk process. I kombination med TurboSwing-filtret ger denna rening en hög avskiljning för både små och stora fettpartiklar. Lösningen är också särskilt lämplig vid variabla flöden eftersom avskiljningen är helt konstant oavsett flöde.

Det finns en stor marknad för UV-Turbo, och den växer i takt med ett allt större krav på energibesparingar och bra arbetsmiljöer. Kunderna kan vara allt från mindre restaurangkök som främst är inriktade på att värma färdiga måltider till restauranger som tillagar stora mängder mat. Andra viktiga kundgrupper är skolor och äldreboenden. Många storkök och restauranger har äldre filtreringslösningar med UV- och ozonteknik som ofta överdimensionerade vilket kan orsaka onödigt höga investerings- och driftskostnader. Traditionella fettavskiljare är samtidigt ett hinder för en effektiv värmeåtervinning.

Fidelix FX-SC system

Jeven valde Fidelix FX-SC för att få en intelligent styrning och övervakning

Under utvecklingsarbetet med UV-Turbo ställde Jeven höga krav på den tekniska lösning som skulle väljas för styrning, övervakning och integration med övergripande system för fastighetsautomation. Valet blev Fidelix FX-SC och ett nära samarbete med Fidelix. I Fidelix ansvar ingår att förprogrammera Fidelix FX-SC med bland annat önskad fläkthastighet, luftflöde och UV-ljusintensitet. Jevens valde Fidelix FX-SC för att få en användarvänlig och intuitiv styr- och övervakningshastighet med enkla kontroller.

Till Fidelix FX-SC kan upp till tolv UV-Turbo anslutas. Enheten kan styras lokalt via den användarvänliga pekskärmen men kan också kommunicera med ett övergripande system för fastighetsautomation via BACnet IP eller Modbus TCP-protokoll. För användaren förenklar Fidelix FX-SC arbetet genom att meddela när det är dags för rengöring. Användaren kan också justera fläkthastigheten och ställa in egna påminnelser om när det är dags för rengöring.

Kombinationen av Jevens UV-Turbo och Fidelix FX-SC är en optimal lösning för effektiv fettfiltering, värmeåtervinning och förbättring av luftkvaliteten i olika storköksmiljöer. Samarbetet med Fidelix gör också att Jeven kan erbjuda en marknadsunik helhetslösning som ger stora kundfördelar!