En levemåte som er mer behagelig, energieffektiv og trygg

Det enkleste brukergrensesnittet for hjemmet ditt.

Hjemmeautomasjon fra Fidelix kombinerer forskjellige systemer for bygningsteknologier i hjemmet ditt i ett enkelt brukergrensesnitt. Du kan enkelt styre og overvåke byggets teknologi på en berøringsskjerm.

Bygningsteknologi er et kritisk element i bygging av moderne hus. En rekke systemer regulerer, styrer og overvåker boforholdene. Det er ofte flere brukergrensesnitt for å styre disse systemene. Overvåkning av forbruksdata er også systemspesifikk.

Som følge av dette, tar det mye tid å balansere justeringen av disse systemene og det kan være vanskelig å oppnå en tydelig oversikt. Skal du skru opp luftingen eller avkjølingen? Hvordan vil det påvirke energiforbruket?

Ideen bak hjemmestyringssystemet til Fidelix er enkel: Den gir hjemmet ditt ett enkelt brukergrensesnitt. Du kan styre alle teknologiene i hjemmet ditt med en brukervennlig berøringsskjerm, som gir informasjon i sanntid om for eksempel forbruk av energi, vann og strøm.

Hjemmeautomasjon skreddersydd for hjemmet ditt øker bokomforten, energieffektiviteten og sikkerheten. Det gjør det dessuten ganske enkelt enklere å leve og å bo.

Fidelix-hjemmeautomasjon

Et smarthus som tenker på dine vegne.

Daglige boforhold kan enkelt styres med automatisk romkontroll.

Integrerer forskjellige systemer for bygningsteknologi og tilbyr styring av dem via én berøringsskjerm.

Økt sikkerhet ved hjelp av overvåkning, feilrapporter og fjernstyrt overvåkning. Dette muliggjør rask respons ved feil og farlige situasjoner, for å forebygge skade.

Justeringen av boforhold er fullstendig justerbar, i samsvar med individuelle behov.

Gir informasjon i sanntid om boligens energieffektivitet, og hjelper deg med å redusere energi-, vann- og strømforbruket, og oppnå innsparinger på kostnader til drift av hjemmet.

Tilbyr sikkerhet og sjelefred

Mange funksjoner som forbedrer sikkerheten for beboerne kan integreres i systemet for hjemmeautomasjon. Eksempler på sikkerhetsfunksjoner inkluderer:

  • automatisk avstenging av vann
  • fuktbeskyttelse og
  • strømavbrudd for «borte»-funksjonen når brannalarmen utløses.

Skreddersydd brukergrensesnitt

I et system for hjemmeautomasjon kan grunnleggende funksjoner for bygningsteknologi enkelt styres via forhåndsprogrammerte modusinnstillinger. Modusene «Hjemme», «Borte», «Ferie» og «Fest» justerer bygningsteknologien optimalt til gjeldende bruksformål. Ved behov kan moduskontrollene skreddersys fullstendig i henhold til kundens ønsker. Systemet kan også automatisk samle data om, for eksempel, forbruk og værforhold.