Boliger, der er mere behagelige, energieffektive og sikre

Den nemmeste brugergrænseflade for din startside.

Fidelix-automatiseringssystemer til privatboliger kombinerer de forskellige bygningsteknologisystemer i dit hjem i en enkelt og overskuelig brugergrænseflade. Du kan let styre og overvåge bygningsteknologi på en berøringsskærm.

Bygningsteknologi er et afgørende element i konstruktionen af moderne beboelsesejendomme. Et udvalg af systemer regulerer, styrer og overvåger boligernes tilstande. Der findes ofte flere brugergrænseflader til styring af disse systemer. Overvågning af forbrugsdata er også systemspecifikke.

Som konsekvens heraf er afstemt justering af disse systemer tidskrævende, og det kan være vanskeligt at opnå et tydeligt overblik. Skal du skrue op for ventilationen eller afkølingen? Hvilken effekt vil det have på energiforbruget?

Ideen bag Fidelix’s hjemmestyringssystem er enkel: den giver dit hjem en samlet og brugervenlig grænseflade. Du kan styre al bygningsteknologi i dit hjem med en brugervenlig berøringsskærm, som leverer oplysninger i realtid om problemer som f.eks. forbruget af energi, vand og elektricitet.

Automatiseringssystemer, der er skræddersyet til dit hjem, øger boligens komfort, energieffektivitet og sikkerhed. Det gør bare livet og boligen bedre.

Fidelix-automatisering til hjemmet
Et intelligent hjem tænker på dine vegne.

Hverdagens boligforhold kan let styres med automatisk rumstyring.

Integrerer forskellige bygningsteknologisystemer og muliggør styring af dem via én samlet berøringsskærm.

Øget sikkerhed gennem overvågning, fejlrapportering og fjernstyring. På denne måde kan du hurtigt reagere på fejl og farlige situationer, så skader forhindres.

Forholdene i boligen kan justeres på alle måder, så de opfylder brugerens behov.

Leverer oplysninger i realtid om energieffektiviteten i dit hjem og hjælper dig med at reducere forbruget af energi, vand og elektricitet og opnå besparelser i driftsudgifterne for din bolig.

Leverer sikkerhed og ro i sindet

Mange funktioner, der forbedrer beboernes sikkerhed, kan integreres i hjemmets automatiseringssystem. Eksempler på sikkerhedsfunktioner omfatter:

  • automatisk lukning for vandet
  • fugtbeskyttelse; og
  • strømafbrydelse for “ude”-funktionen, når brandalarmen udløses.

Skræddersyet brugergrænseflade

I et automatiseringssystem for hjemmet kan grundlæggende bygningsteknologifunktioner let styres gennem forudprogrammerede indstillinger. Tilstandene “Home” (Hjemme), “Away” (Ude), “Vacation” (Ferie) og “Party” (Fest) justerer bygningens teknologi optimalt til det aktuelle formål. Hvis det er nødvendigt, kan tilstandsindstillingerne skræddersys ned til mindste detalje ud fra kundens ønsker. Systemet kan f.eks. også automatisk indsamle data om forbruget og vejrforholdene.